Skrevet av Fredrik Brun Norstrøm.

Vårdugnad

Spring

Det er planlagt vårdugnad 3. mai, hovedoppgaver vil være og beise klubbhuset, samt at det alltid er litt opprydding ute på banen etter vinteren. Tidspunktet vil være fra kl 10-14 med påfølgende mat og deretter et medlemsmøte. Vil komme tilbake med mere informasjon i et greentreff etter påsken.

Utskrift