Skrevet av Fredrik Brun Norstrøm.

Sesongslutt

Hei alle sammen!

Det nærmer seg slutten av sesongen på Sorknes. I den forbindelse vil det fra mandag av begynne å skje endel arbeid for å forberede banen til vinteren. Fairwayer skal pipeluftes og greener skal dypluftes. I tillegg vil fairwayer bli normalluftet på lavpunkter. Som noen sikkert har lagt merke til er semi-green klipt ned noen steder, dette er for å hindre at kanten green-semi stopper vannet på sin reise ut fra greenene. Det vil også lages "vannveier" ut fra visse greener med mer generelle lavpunkter, når dette skjer er litt usikkert mtp været. Men prøver å vente så lenge som mulig, slik at dere får en lengre golfsesong. Det meste av løse ting, som vi pleier å ta inn for vinteren vil begynne fra mandag.

Korthullsbanen og Driving Rangen vil være åpen så lenge det er mulig.

 

Utskrift