Skrevet av Ken Bårreng.

Årsmøte 2012

Årsmøte i Sorknes Golfklubb 2012
Lørdag 8 desember kl. 1500
Sted: Østerdalen Hotel

Saksliste

1) Åpning av møte

2) Godkjenning av stemmeberetige

3) Valg av dirigent

4) Valg av refirent

5) Valg av tellekorps

6) Valg av 2 personer til å skrive under årsmøteprotokollen

7) Godkjenning av innkalling til årsmøte

8) Godkjenning av sakslisten

9) Sorknes GKs styret årsberetning

10) Sorknes GK rapporter fra sesongen 2012

11) Økonomi per november 2012
Dette vil ikke å anse som endelig årsresultat da regnskapsåret avsluttes 31.12.2012

12) Behandling av kontigenter og budsjett 2013
a) kontigenter 2013
b) kostnadsbudsjett 2013(midlertidig)

Forslag til budsjett vil ikke ligge på hjemmesiden

13) Valg
Se valgkomiteens forslag til innstilling. Valgkomiteens innstilling til nytt styre og valgkomité vil foreligge kort tid før årsmøte

14) Eventuelt
Informasjon fra baneeiere og hotel

 

Velkommen!

Utskrift