Skrevet av Johan Stemmen.

Årsmøte lørdag 3.12.2011

Herved innkalles det til Årsmøte i Sorknes Golfklubb. Årsmøte holdes lørdag 3. desember 2011 kl. 15:00 på Østerdalen Hotell med påfølgende årsfest om kvelden.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vilvære tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Forslag til kandidater til Styret bes kontakte til leder for Valgkomiteen: Åse Storhaug Hole -  Tlf.: 913 84 319

Styreleder i Sorknes Golfklubb

Johan Stemmen

Utskrift