Hei!  Vi ønsker at alle som skal ut å spille på banen vår booker seg starttid, kommer innom klubbhuset og bekrefter at de er tilstede før de går ut.

Dette er av flere grunner, men vi kan nevne:

  • Oversikt over hvem/hvor mange som er ute og spiller til enhver tid
  • I ettertid kunne se om det er mange som bestiller og ikke møter 
  • Gjestespillere vil kunne se at banen benyttes aktivt – og ikke bare fylles opp av bestillinger
  • Dersom ikke møtt innen start, kan andre kunne gå ut på denne tiden

Det er også hyggelig for de som står på klubbhuset at dere går innom og sier hei, og viser at dere er tilstede for å benytte booket starttid.

I Golfbox vises det at du har meldt deg i klubbhuset på denne måten

Symbol for bestilt:     Symbol for bekreftet:

                        

Man ser at symbolene (firkanter eller sirkler) blir mindre etter at det bekreftes.

Med hilsen 

Sorknes Golfklubb

Utskrift E-post